Aktualności

Lista dzieci

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola zostanie wywieszona

w holu przedszkola w poniedziałek 26 marca o godz.14:00

Uwaga

W miesiącu lutym 2018r. rozpoczyna się nabór do Przedszkola „ Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

od 5 do 9 lutego – pobranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola,
od 19 lutego do 5 marca – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 7 do 9 marca – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
26 marca – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 27 marca do 6 kwietnia – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia
11 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE Z DNIA 16 STYCZNIA 2018r.

Uchwała Nr XLI-633-2017

Elektroniczny system naboru do przedszkoli w gminie Tarnowo Podgórne:

www.nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/