Home   NABÓR 2019

NABÓR 2019

Informator dla rodziców, wzory świadczeń oraz karta zgłoszenia dziecka dostępne będą od dnia 25 lutego 2019 r. na stronie: www.nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/    w zakładce Dokumenty.

Wszystkie oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.